Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

 

Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja do grup przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca, Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej chwili.

W rekrutacja do nowotworzonych grup, które rozpoczną pracę we wrześniu, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na poniedziałkowe zajęcia adaptacyjne „Brykamy” oraz rodzeństwo podopiecznych Dwujęzycznego Przedszkola abc i Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy:                                   

  •  wypełniona karte zgłoszenia przesłać drogą elektroniczna lub złożyć w sekretariacie przedszkola ( pobierz )
  •  podpisać umowę cywilnoprawną
  •  wpłacić wpisowe