Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

 

Facebook

Oferta

Nasze przedszkole pracuje na podstawie programu który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowejz dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).Równolegle realizujemy również nasz autorski program „ABC dwujęzyczności” dotyczący edukacji językowej.

Oba programy uwzględnią pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Głównym celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Realizowany program, wzbogacony jest o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” oraz o nowatorską metodę nauki czytania „Odimienna metoda nauka czytania” –opracowaną przez pedagog i socjolog Irenę Majchrzak. Ponadto korzystamy z metody Helen Doron, z pedagogiki zabawy (wg Klanzy), technik twórczego myślenia oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Treści programu obejmują następujące obszary:

·         edukację językową

·         edukację matematyczną

·         edukację przyrodniczą

·         edukację społeczną

·         edukację artystyczną

·         edukację zdrowotną

·         profilaktykę logopedyczną.

 

Małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słownictwa i rozwinąć umiejętność logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania. Będzie to solidną podstawą dla dzieci w całej ich "karierze" szkolnej, zwiększy wiarę we własne siły i zaszczepi zamiłowanie do zdobywania wiedzy oraz przygotuje do edukacji szkolnej.