Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

 

Facebook

Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola
To zespół 12 profesjonalnych, świetnie wykształconych nauczycieli z dużą wiedzą i zapałem do pracy. Grupą 16-orga dzieci zajmuje się dwóch nauczycieli wychowawców oraz nauczyciel wspierający. Nasi nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową, rozszerzony o autorski językowy program przedszkola abc. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Pracę nauczycieli wspomagają: metodyk, logopeda i psycholog.

Metodyk języka angielskiego
Metodyk hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola, obserwuje zajęcia we wszystkich grupach wiekowych, wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu spraw bieżących, wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem a także monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

Psycholog
Specjalista posiadający wieloletnią praktykę terapeutyczną udziela konsultacji nauczycielom. Obserwuje dzieci i pomaga w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą również Rodzice po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie przedszkola. Psycholog prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i metod wychowawczych.

Logopeda
Wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną oraz diagnozą. Logopeda po przeprowadzonej diagnozie za zgodą rodziców organizuje indywidualną odpłatną terapię logopedyczną.