Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

 

Facebook

Dwujęzyczność

Działalność Przedszkola abc jest odpowiedzią na potrzeby Rodziców, którzy chcą aby ich dzieci uczyły się języka angielskiego jak najwcześniej, a jednocześnie w formie, która pozwala na swobodną zabawę i nie jest dla dziecka zbyt dużym obciążeniem.

Naukę języka angielskiego w naszym Przedszkolu rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej poprzez zapewnienie dzieciom jak najczęstszych kontaktów z językiem.

Proces uczenia się języka angielskiego przebiega w naturalny i niestresujący sposób podczas gier i zabaw edukacyjnych oraz zwykłych, codziennych sytuacji. Dzięki temu dzieci przyswajają nowy język nie jako odrębny twór ale jako część świata, który znają i który jest im bliski.

Zajęcia w języku angielskim prowadzone są przez nauczycielkę anglojęzyczną, która przebywa z dziećmi przez cały dzień. Zajęcia prowadzone takim systemem umożliwiają dzieciom praktyczne poznanie języka w trakcie realizacji programu poprzez udział  w zajęciach i zabawach dydaktycznych, zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci.

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem miesięcznym, tematy i słownictwo są w korelacji z planem realizowanym w języku polskim.

Bezpłatne dodatkowo zapewniamy zajęcia w języku angielskim metodą Helen Doron, prowadzone przez specjalnie wykwalifikowaną kadrę.