Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

 

Facebook

O przedszkolu

 Dwujęzyczne przedszkole abc jest placówką niepubliczną o wysokim standardzie usług. Placówka jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 147/PN i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Pierwsze dzieci przedszkole przyjęło we wrześniu 2005 roku, wówczas do ich dyspozycji był budynek o powierzchni 450m2 wybudowany z myślą o najmłodszych. Z biegiem czasu,swoim zaangażowaniem i pracą zyskaliśmy opinię placówki o bardzo wysokim poziomie nauczania, co skutkowało dużym i niesłabnącym do dziś zainteresowaniem naszą placówką. W 2007 roku budynek został rozbudowany i dziś to 680 m2 przyjaznej przestrzeni dla dzieci i ich opiekunów Od początku przyświecała nam wizja przedszkola dwujęzycznego, gdzie dzieci w sposób bardzo naturalny mogłyby uczyć się języka obcego. Aby to osiągnąć powstał autorski program nauczania języka angielskiego stworzony przez nauczycieli i metodyków pracujących w naszym przedszkolu. Program dopasowywany jest treściami do realizowanej w języku polskim podstawy programowej MEN. Zorganizowane zostały również  spotkania z native speaker’em oraz zajęcia prowadzone metodą Helen Doron . dzięki temu dzieci w sposób bardzo naturalny zdobywają nowe kompetencje językowe.

Przedszkole otwarte jest  w godzinach 7.00 - 18.00 przez cały rok z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych a także dwutygodniowej przerwy technicznej, która zwyczajowo przypada w drugiej połowie lipca. Wówczas przeprowadzamy w przedszkolu potrzebne prace remontowe.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci  już od 2 roku życia.

Zapewniamy w ten sposób ciągłość edukacyjną dzieciom od najmłodszych lat aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Grupy liczą nie więcej niż 16 dzieci, każda z grup  jest organizowana na jednym poziomie wiekowym i dysponuje swoją własną salą. Grupą opiekuje się 2 wychowawców : nauczyciel prowadzący zajęcia w języku polskim oraz nauczyciel pracujący w języku angielskim. Ze wszystkimi grupami współpracuje również dwóch nauczycieli wspierających, którzy pomagają w organizacji dnia codziennego w przedszkolu.