Dwujęzyczne Przedszkole ABC - Warszawa Wesoła

                                               

Facebook

Nadchodzące Wydarzenia

Październik 11
V-ce mistrz Olimpijski

P. Andrzej Supron w abc

O przedszkolu

                                                                                                          

Dwujęzyczne przedszkole abc jest placówką niepubliczną o wysokim standardzie usług. Placówka jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 147/PN i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Pierwsze dzieci przedszkole przyjęło we wrześniu 2005 roku, wówczas do ich dyspozycji był budynek o powierzchni 450m2 wybudowany z myślą o najmłodszych. Swoim zaangażowaniem i pracą zyskaliśmy opinię placówki o bardzo wysokim poziomi nauczania, co skutkowało dużym i niesłabnącym do dziś zainteresowaniem przedszkolem. W 2007 roku budynek został rozbudowany i dziś to 680 m2 przyjaznej przestrzeni dla dzieci i ich opiekunów.

Pracujemy w godzinach 7.00 - 18.00 przez cały rok z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych a także dwutygodniowej przerwy technicznej, która zwyczajowo przypada w drugiej połowie lipca. Wówczas przeprowadzamy w przedszkolu potrzebne prace remontowe.

Do przedszkola przyjmujemy już dzieci od 2 roku życia. Najstarsze dzieci - sześciolatki rozpoczynają u nas naukę na pierwszym z poziomów edukacji szkolnej. Grupy liczą nie więcej niż 16 dzieci.

Każda grupa jest organizowana na jednym poziomie wiekowym i dysponuje swoją własną salą. Grupą opiekuje się 2 nauczycieli : nauczyciel prowadzący zajęcia w języku polskim oraz nauczyciel pracujący w języku angielskim. Ze wszystkimi grupami współpracuje również dwóch nauczycieli wspierających.